Sosyal Medya

EĞİTİM HİZMETLERİMİZ

 • TS EN ISO/IEC 17025 Temel Eğitimi

  • * Standardın maddelerinin (temel terim ve kavramlarının) yorumlanması

   * Dokümantasyon sisteminin belirlenmesi

   * Katılımcılarla tartışılarak anlaşılmaya sağlanması

 • GENEL KALİBRASYON ve METROLOJİ

  • * Metrolojik terimler ve tarifler

   * Kalibrasyon hiyerarşisi ve izlenebilirlik

   * Temel birimler

   * Kalite ve kalibrasyon

   * Kalibrasyon için gerekli şartlar

   * Kalibrasyonun yararları

   * Kalibrasyon ve üretim toleransı

   * Kalibrasyon periyodu tayini

   * Kalibrasyon ve ara kontroller

   * Firma içi - firma dışı kalibrasyon avantajları, dezavantajları

   * Tolerans belirleme ve raporların anlaşılması onaylanması vb

   * Kalibrasyon raporları üzerinden örneklemeler.

 • ÖLÇÜM BELİRSİZLİĞİ

  • * Tanımlar dağılımlar

   * Ölçüm belirsizliğinde kullanılan istatistiki teknikler

   * Matematik modelin oluşturulması

   * Ölçüm belirsizliği bileşenleri

   * Ölçüm belirsizliğinin hesaplanması ve raporlanması

   * Örnekler.

 • TORK EL ALETLERİ KALİBRASYONU

  • * Tork Nedir?

   * Tork el aletleri çeşitleri?

   * Göstergeli Tork Anahtarları (Tip I)

   * Sıkma Gücü Ayarlı Tork Anahtarları (Tip II)

   * Tork Anahtarlarının Sınıflandırılması

   * Tork El Aletlerinin Kalibrasyonu ISO 6789

   * Kalibrasyon Cihazı

   * Ortam Şartları

   * Görsel ve Fonksiyonel Kontrol

   * Kalibrasyon Şartları

   * Kalibrasyon Sırası

   * Kalibrasyon Periyodu

   * Müsaade Edilen Sapmalar (ISO 6789)

   * Ölçüm Belirsizliği

   * Kalibrasyon Raporu ve örnek belirsizliği bütçesi.

 • MALZEME TEST MAKİNALARININ KALİBRASYONU ISO 7500

  • * Malzeme test makinelarının kalibrasyonunda kullanılan cihazlar

   * Kuvvet ölçüm cihazları

   * Bağlantı aparatları

   * Malzeme test makinelarında genel bilgiler

   * ISO 7500-1 standardının maddelerinin yorumlanması

   * Malzeme test makineları Kalibrasyon talimatı

   * Ölçüm sonuçlarının değerlendirilmesi

   * Bağıl doğruluk hatası

   * Çözünürlüğün belirlenmesi, bağıl çözünürlük hatası

   * Sıfır hatası

   * Bağıl tersinebilirlik hatası

   * Bağıl tekrarlanabilirlik hatası

   * Makinaların sınıflandırması

 • SERTLİK ÖLÇÜM CİHAZLARI KALİBRASYONU

  • * Sertlik Birimleri ve Sertlik skalaları

   * Sertlik Ölçüm Cihazları

   * ISO 6508 Rockwell Sertliği, toleransları

   * ISO 6507 Vickers Sertliği, toleransları

   * ISO 6506 Brinell Sertliği, toleransları

   * Sertlik Makinelerinin Kalibrasyon Yöntemleri

   * Raporlama ve belirsizlik bütçeleri

 • KÜTLE KALİBRASYONU

  • * OIML R 111 kütle standardı

   * Kütlelerin metrolojik özellikleri ve sınıflandırması

   * Kütle kalibrasyon talimatı

   * Ölçüm belirsizliği parametreleri

   * Excell ölçüm belirsizliği bütçesi hesaplama

 • SICAKLIK KALİBRASYONU

  • * ITS –90 sıcaklık skalası

   * Direnç Termometreler teorik ve pratik eğitimi

   * Termokupl teorik ve pratik eğitimi

   * Digital/analog termometreler teorik ve pratik eğitimi

   * Sıcaklık göstergesi teorik ve pratik eğitimi

   * Sıvılı cam termometreler teorik ve pratik eğitimi

   * Etüv Kalibrasyon Sistemi ve sertifikaların anlaşılması

   * Hesap yöntemleri ve ilgili standardlar (IEC 751 IEC 584 v.b.)

   * Sıcaklık kalibrasyonu ölçüm belirsizliği ve sertifika hazırlama

 • TERAZİ KALİBRASYONU

  • * Terazi Kalibrasyonu Euramet cg 18

   * Ağırlık tanımı ve sınıflandırılması

   * Ağırlık sınıflarına göre sapma sınırları

   * Terazi kalibrasyonu için genel kurallar

   * Terazi sınıflandırılması ve toleransları

   * Terazi kalibrasyonunda yapılan işlemler

   * Terazi kalibrasyonunda ölçüm belirsizliği

   * Terazi kalibrasyonu pratik eğitimi.

 • BOYUT ÖLÇME CİHAZLARI KALİBRASYONU

  • * Uzunluk metrolojisi ile ilgili terimler ve tarifler

   * İzlenebilirlik ve Uluslararası Kalibrasyon

   * Ölçme, Ölçme Hataları, Ortam Şartları

   * Paralel Blok Mastarlar ve çeşitleri

   * Kumpas kalibrasyonu teorik ve pratik eğitimi ,

   * Mikrometre kalibrasyonu teorik ve pratik eğitimi ,

   * Mihengir kalibrasyonu teorik ve pratik eğitimi

   * Şerit metre – çelik cetvel kalibrasyonu teorik ve pratik eğitimi,

   Kumpas-Mikrometre- Şerit Metre ölçüm belirsizliği hesaplama yöntemleri


   **:Boyutsal ölçüm cihazlarında her ilave 3 cihaz için eğitim gününe 1 gün eklenir.

 • HACİM CAM KAPLARIN ve PİSTONLU BÜRET- PİPET KALİBRASYONU

  • * Volümetrik cam kapların kalibrasyonu ön hazırlık, kalibrasyon, hacmin hesaplanması- TS 4787

   * Pipet v.b. ilgili standardlar, müsaade edilen sapmalar, kalibrasyon yapılması

   * Büret, v.b. ilgili standardlar, müsaade edilen sapmalar, kalibrasyon yapılması

   * Mezur v.b. ilgili standardlar, müsaade edilen sapmalar, kalibrasyon yapılması

   * Piknometre v.b. ilgili standardlar, müsaade edilen sapmalar, kalibrasyon yapılması

   * Pistonlu pipet, pistonlu büret, dispenser ile ilgili standardlar, müsaade edilen sapmalar, kalibrasyon yapılması

   * Hacim kalibrasyonu ölçüm belirsizliği hesaplama yöntemi

   * Sertifika hazırlama

 • BASINÇ ÖLÇERLERİN KALİBRASYONU

  • Basınç ölçerler ile ilgili ;

   * Tanımlar-Birimler

   * Manometre Sınıfları

   * Kalibrasyon Prosedürü(Uygulanacak Testler)

   * Euramet cg 18 Standardı , Kalibratörlerin Kullanımı

   * Basınç ölçer Ölçüm Belirsizliği

 • ELEKTRİKSEL ÖLÇÜM CİHAZLARIN KALİBRASYONU

  • * Elektriksel birimler ve tarifler

   * Referans kalibratör seçimi

   * Pens Multimetre, Pens ampermetre, Meger ve Pano tipi ölçü aletlerinin kalibrasyon yöntemleri, pratik uygulamalar

   * Sertifika hazırlana ve belirsizlik bütçeleri

Copyright 2014 © KAL-MET

Kalibrasyon Laboratuvarları

Tüm Hakları Saklıdır